Zebranie mężów zaufania podoficerów ŻW

8 zdjęć w galerii
W dniach 24-26 maja br. w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej odbyło się zebranie mężów zaufania korpusu podoficerów Żandarmerii Wojskowej. Z przedstawicielami korpusu podoficerów spotkał się komendant główny ŻW gen. bryg. Tomasz Połuch.
Zebranie otworzył mąż zaufania korpusu podoficerów Żandarmerii Wojskowej st. chor. sztab. Waldemar Gryta. Z mężami zaufania spotkali się dziekan Korpusu Podoficerów Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Cezary Ciećko i przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych st. chor. sztab. Janusz Nogaj, którzy przedstawili prowadzone na szczeblu centralnym działania w korpusie podoficerów oraz wyróżnili odznaką okolicznościową Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych za zasługi dla korpusu podoficerów st. chor. sztab. Michała Mazura z Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie. Na pytania mężów zaufania odpowiedział szef Oddziału Kadr i Uzupełnień KGŻW płk Dariusz Tomsia.

Ważnym punktem zorganizowanego przedsięwzięcia było spotkanie z komendantem głównym Żandarmerii Wojskowej. Gen. bryg. Tomasz Połuch wysłuchał opinii i wniosków organów przedstawicielskich z terenowych jednostek Żandarmerii Wojskowej.

Szkolenie dla zastępców mężów zaufania w zakresie mediów społecznościowych oraz kultury bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego przeprowadził starszy podoficer KGŻW st. chor. sztab. Piotr Głażewski. Podoficer omówił także temat wpływu działalności żołnierzy na wizerunek Sił Zbrojnych RP.

Z kolei mężowie zaufania przedstawili sprawozdania z działalności za 2020 rok mężowi zaufania korpusu podoficerów zawodowych Żandarmerii Wojskowej st. chor. sztab. Waldemarowi Grycie.

Drugi dzień spotkania mężów zaufania rozpoczął się od szkolenia specjalistycznego, które poprowadziła psycholog z Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim pani Renata Dryl. Następnie mężowie zaufania przedstawili problemy zgłaszane indywidualnie przez żołnierzy oraz przez organa przedstawicielskie korpusu podoficerów.

Tekst i zdjęcia: N. Trzeciak