Pożegnanie z mundurem

Pożegnanie z mundurem

24 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sylwia Guzowska
Komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch pożegnał żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową.
29 stycznia 2021 roku w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania żandarmów, którzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodowej służby wojskowej. Podczas zorganizowanej w wysokim reżimie sanitarnym uroczystości pożegnano: komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie płk. Mirosława Kaliskiego, zastępcę szefa Sztabu – szefa Oddziału płk. Marka Lupę, zastępcę szefa Zarządu Prewencji – szefa Oddziału płk. Pawła Kowalskiego, szefa Oddziału Wewnętrznego płk. Sylwestra Bełtowicza, szefa Oddziału Ekonomiczno-Finansowego płk. Jarosława Kołomyjskiego, szefa Oddziału Łączności płk. Tomasza Skwarka, szefa Wydziału w Zarządzie Dochodzeniowo-Śledczym ppłk. Rafała Wyżnikiewicza, starszego specjalistę w Zarządzie Kryminalnym ppłk. Tomasza Dajdę, starszego podoficera – specjalistę w Sztabie KGŻW st. chor. sztab. Krzysztofa Ludwikowskiego, starszego inspektora w Zarządzie Dochodzeniowo-Śledczym st. chor. sztab. Piotra Tworka i podoficera – specjalistę w Sztabie st. chor. Grzegorza Stępnia.

Szanowni Panowie, za chwilę zdejmiecie mundury, założycie garnitury i rozpoczniecie kolejny etap życia. Zanim rozpoczniecie ten nowy etap, chciałbym w imieniu własnym oraz wszystkich żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej podziękować Panom Pułkownikom i Podoficerom za lata wzorowej i pełnej zaangażowania służby. Życzę wszystkim, by emerytura była czasem spędzonym z rodziną, przeznaczonym na realizację życiowych planów i pasji oraz zasłużonego odpoczynku – powiedział gen. bryg. Tomasz Połuch.

Podczas uroczystego pożegnania oficerów i podoficerów komendant główny Żandarmerii Wojskowej wręczył st. chor. sztab. Krzysztofowi Ludwikowskiemu złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Wyróżniony został również płk Sylwester Bełtowicz, który otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” w stopniu I.

Komendant główny Żandarmerii Wojskowej za wybitny dorobek i zasługi w służbie wojskowej oraz znaczące osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych wyróżnił płk. Mirosława Kaliskiego, płk. Pawła Kowalskiego, płk. Sylwestra Bełtowicza, płk. Jarosława Kołomyjskiego, płk. Tomasza Skwarka, ppłk. Rafała Wyżnikiewicza oraz ppłk. Tomasza Dajdę Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z grawerowanym napisem dedykacyjnym. Ponadto gen. bryg. Tomasz Połuch w dowód uznania dla dokonań służbowych wyróżnił oficerów i podoficerów listem gratulacyjnym.

W imieniu żegnanych żandarmów głos zabrał płk Marek Lupa.
– Nadszedł dzień, kiedy żegnamy się z mundurem, przełożonymi i podwładnymi. Zapewniam jednak, że nasze  serca, uformowane przez wieloletnią służbę w Żandarmerii Wojskowej, będą nadal biły żołnierskim rytmem – powiedział płk Lupa, dziękując wszystkim za lata dobrej współpracy, przychylność oraz pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć.

Na zakończenie uroczystości żegnający się z mundurem żołnierze dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.Tekst i zdjęcia: Sylwia Guzowska