polska prezydencja CIMIN

Polska Prezydencja CIMIN EUROGENDFOR

9 grudnia 2020 r. odbyło się przekazanie Prezydencji Międzyresortowego Komitetu Wysokiego Szczebla (CIMIN, fr. Comité Interministeriel du Haut Niveau) Europejskich Sił Żandarmerii (EUROGENDFOR, ang. European Gendarmerie Force). W związku z pandemią koronawirusa sprawująca tę funkcję przez ostatni rok francuska Żandarmeria Narodowa przekazała przewodnictwo CIMIN polskiej Żandarmerii Wojskowej podczas wideokonferencji.
Żandarmeria Wojskowa, będąca od 2015 r. pełnoprawnym członkiem Europejskich Sił Żandarmerii, 1 stycznia 2021 r. stanie na czele Międzyresortowego Komitetu Wysokiego Szczebla EUROGENDFOR. Przewodniczącym polskiej prezydencji będzie Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Międzyresortowy Komitet Wysokiego Szczebla jest najwyższym organem decyzyjnym Europejskich Sił Żandarmerii. Zapewnia koordynację działalności i polityczno-wojskową kontrolę oraz wytycza kierunki strategiczne EUROGENDFOR. Prezydencję CIMIN sprawuje corocznie każde z państw członkowskich, a do jej głównych zadań należy organizowanie i przewodniczenie posiedzeniom CIMIN i jego grup roboczych, zapewnienie przepływu informacji między CIMIN a dowódcą EUROGENDFOR, przyjmowanie wniosków o pełne członkostwo lub status obserwatora oraz koordynowanie współpracy CIMIN z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

Europejskie Siły Żandarmerii

W ramach wdrażania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz dążenia do zapewnienia wolności, bezpieczeństwa i poszanowania prawa powstała idea utworzenia międzynarodowej organizacji żandarmerii. Realizacji inicjatywy podjęło się 5 państw Unii Europejskiej posiadających siły policyjne o statusie wojskowym, zdolne do realizacji pełnego spektrum zadań policyjnych, czyli Francja, Włochy, Holandia, Portugalia i Hiszpania. Formacja pod nazwą Europejskie Siły Żandarmerii została powołana 17 września 2004 r. w Noordwijk (Holandia). Dwa lata później ogłoszono jej operacyjną gotowość.

Pełnoprawnymi członkami EUROGENDFOR jest obecnie 7 państw: Francja, Hiszpania, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia i Włochy. Ponadto Litwa posiada status partnera, a Turcja – obserwatora. Dowódcą jest płk Giuseppe Zirone, dotychczasowy dowódca 3. Pułku Karabinierów w Mediolanie. Stałe Dowództwo EUROGENDFOR znajduje się w Vicenzie (Włochy).

Europejskie Siły Żandarmerii przeznaczone są głównie do realizacji działań pod egidą Unii Europejskiej, ale mogą również być oddane do dyspozycji NATO, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie albo innych organizacji międzynarodowych lub koalicji państw.


Sylwia Guzowska