Zatrzymany na kradzieży paliwa

Zatrzymany na kradzieży paliwa

9 listopada 2020 roku żołnierze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, w wyniku prowadzonych czynności operacyjno-procesowych dotyczących przywłaszczania oleju napędowego pochodzącego z zasobów MON, dokonali zatrzymania pracownika jednostki wojskowej z Garnizonu Zegrze.
W wyniku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono ponad 800 litrów oleju napędowego oraz urządzenie elektroniczne służące do nieuprawnionej ingerencji w pomiar drogomierza użytkowanego przez niego pojazdu służbowego.
 
Ustalono, że zatrzymany pracownik w okresie od lipca do października br. dokonywał kradzieży paliwa ON z wojskowego pojazdu mechanicznego, wpisując fikcyjnie przejechane trasy i kilometry w rozkazach wyjazdu, a następnie zmieniając wskazania drogomierza pojazdu do stanu tożsamego z rozkazem wyjazdu. Uzyskany w ten sposób nadstan paliwa mężczyzna ściągał z baku pojazdu.
 
Na podstawie zebranego materiału dowodowego zatrzymanemu przedstawiono zarzuty popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 284 § 2 kk w zb. z art. 306a § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.
 
Wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w obowiązkach służbowych oraz dozoru Policji.
 

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej