Lider Profilaktyki ŻW 2020

Lider Profilaktyki ŻW 2020

14 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sylwia Guzowska
9 października 2020 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom VII edycji konkursu „Lider Profilaktyki ŻW”.
Konkurs „Lider Profilaktyki ŻW” jest przedsięwzięciem organizowanym przez Oddział Profilaktyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej od 2014 r. Jego celem jest promowanie nowych, wartościowych rozwiązań w działalności profilaktycznej na rzecz Sił Zbrojnych RP, a także wyróżnienie najlepszych Sekcji Profilaktyki, żołnierzy i pracowników ŻW realizujących zadania w przedmiotowym obszarze. Najlepsze prace i materiały przygotowane w ramach konkursu są wykorzystywane w bieżącej działalności profilaktycznej.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 3-osobowe zespoły Sekcji Profilaktycznych z poszczególnych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej. Ich zadaniem było przygotowanie multimedialnego spotu profilaktycznego na jeden z tematów zgodnych z obszarami profilaktycznymi realizowanymi przez ŻW (przeciwdziałanie korupcji, przemocy w rodzinie, przemocy emocjonalnej, alkoholizmowi, bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo użytkowników sieci).

Rozstrzygnięcia konkursu dokonała powołana rozkazem Komendanta Głównego ŻW Komisja konkursowa. Jurorzy oceniając prace, brali pod uwagę m.in. oryginalność podejścia do prezentowanego tematu, zawartość merytoryczną oraz dostosowanie materiału do potrzeb służby wojskowej.

Zwycięzcą konkursu został zespół reprezentujący Sekcję Profilaktyki Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w składzie: st. chor. sztab. Artur Sobolewski, st. chor. sztab. Andrzej Ziembowicz oraz st. sierż. Andrzej Iwanowski. Zwycięski spot profilaktyczny dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

II miejsce zajął Oddział ŻW w Elblągu ze spotem na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komisja zdecydowała przyznać III miejsce ex aequo zespołom z Oddziału ŻW w Żaganiu i Oddziału ŻW w Krakowie. Wszystkie opracowane materiały prezentowały wysoki poziom merytoryczny, wymagały dużego nakładu pracy i zostaną z powodzeniem wykorzystane w działalności profilaktycznej realizowanej przez jednostki ŻW.

Zwycięzcy zostali wyróżnieni nagrodą finansową przyznaną przez Komendanta Głównego ŻW. Ponadto wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe tablo oraz zestawy materiałów profilaktycznych. Uroczystego podsumowania oraz wręczenia nagród dokonał zastępca Komendanta Głównego ŻW gen. bryg. Robert Jędrychowski.

Tegoroczna edycja konkursu „Lider Profilaktyki ŻW” jest ostatnią organizowaną przez Oddział Profilaktyki KGŻW. Przebieg i formuła konkursów organizowanych w latach ubiegłych stanowią doskonałe odzwierciedlenie trendów i ewolucji, jakie nastąpiły w pracy profilaktycznej realizowanej przez Żandarmerię Wojskową. Wypracowany przez lata model konkursu, w którym fundamentem były wiedza, doświadczenie i współzawodnictwo, był doskonałym polem do podejmowania przez profilaktyków ŻW dyskusji na temat wdrażania nowych inicjatyw i rozwiązań w zakresie realizowanej działalności służbowej. Organizowane w latach 2014–2020 konkursy szczegółowo wyczerpały formułę i tematykę profilaktyczną realizowaną przez ŻW.
 
LIDERZY PROFILAKTYKI ŻW 2014-2020
I (2014)    - st. chor. sztab. Beata Cierpiał, OŻW Żagań
II (2015)   - st. chor. sztab. Andrzej Maciaszek, OŻW Szczecin
III (2016)  - st. chor. sztab. Andrzej Łakomy, OŻW Kraków
IV (2017)  - st. chor. sztab. Arkadiusz Baranowski, MOŻW Warszawa
V (2018)   - st. chor. sztab. Sylwester Lipiński,    OŻW Elbląg
VI (2019)  - st. chor. Wojciech Czajka, OŻW Bydgoszcz
VII (2020)  - st. chor. sztab. Artur Sobolewski, MOŻW Warszawa
                  - st. chor. sztab. Andrzej Ziembowicz, MOŻW Warszawa
                  - st. sierż. Andrzej Iwanowski, MOŻW Warszawa
 
Tekst: Katarzyna Jadach, foto: Sylwia Guzowska