None

Zebranie organów przedstawicielskich korpusu podoficerów ŻW

10 zdjęć w galerii
W dniach 5-7 października 2020 r. w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej odbyło się zebranie organów przedstawicielskich korpusu podoficerów Żandarmerii Wojskowej zwołane przez komendanta głównego ŻW gen. bryg. Tomasza Połucha na wniosek męża zaufania korpusu podoficerów Żandarmerii Wojskowej st. chor. sztab. Waldemara Gryty.
Podczas zebrania mężowie zaufania korpusu podoficerów przedstawili i omówili sprawy dotyczące służby żołnierzy korpusu, m.in.: poziom nastrojów, system szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz sposoby efektywnego realizowania zadań i wykonywania obowiązków służbowych. W tej części spotkania doszło także do wymiany doświadczeń i deklaracji mężów zaufania odnośnie wsparcia żołnierzy Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim w szkoleniu i podnoszeniu poziomu kształcenia specjalistycznego.
 
W ramach zebrania organów przedstawicielskich 7 października 2020 r. z mężami zaufania spotkał się komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch, któremu towarzyszyli szef Zarządu Prewencji Komendy Głównej ŻW płk Sławomir Urbański oraz starszy podoficer KGŻW st.chor.sztab. Piotr Głażewski. Komendant główny wysłuchał opinii i wniosków mężów zaufania oraz odpowiedział na pytania dotyczące spraw związanych z pełnieniem służby przez żołnierzy korpusu.
 
W podsumowaniu spotkania komendant główny podziękował mężom zaufania za dotychczasowe działania w podnoszeniu morale żołnierzy oraz wsparcie udzielane komendantom oddziałów Żandarmerii Wojskowej,  złożył także na ich ręce podziękowania dla wszystkich żołnierzy Żandarmerii Wojskowej za wysokie zaangażowanie podczas wykonywania zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
W tym samym dniu przeprowadzono dwa szkolenia specjalistyczne. Pierwsze, poświęcone współpracy organów przedstawicielskich z psychologami oddziałów w rozwiązywaniu problemów żołnierzy, przeprowadziła psycholog-koordynator pani Monika Jankowska. Podczas drugiego szkolenia temat wpływu aktywności żołnierzy w social mediach na stan bezpieczeństwa informacyjnego oraz wizerunek Żandarmerii Wojkowej omówił starszy podoficer KGŻW st. chor. sztab. Piotr Głażewski.

Zebranie zakończono podsumowaniem działalności organów przedstawicielskich w bieżącym roku i przyjęciem planu pracy mężów zaufania korpusu podoficerów na rok 2021.

Tekst: st. chor. sztab. W. Gryta, zdjęcia: N. Trzeciak