None

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej

1 zdjęcie w galerii
W dniach 3-4 września 2020 roku Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, w wyniku intensywnych czynności operacyjno-procesowych na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i mazowieckiego w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dokonał zatrzymania 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
W dniach 3-4 września 2020 roku Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, w wyniku intensywnych czynności operacyjno-procesowych na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i mazowieckiego w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dokonał zatrzymania 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnienie na terenie Holandii przestępstw kradzieży na masową skalę rowerów z napędem elektrycznym, przewozu ich do Polski na podstawie podrobionych umów kupna-sprzedaży, usuwania lub przerabiania znaków identyfikacyjnych, a następnie sprzedaży za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego.

Zatrzymani to podoficer z jednostki wojskowej garnizonu Dęblin oraz cztery osoby cywilne z województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.

W wyniku przeprowadzonych przeszukań w miejscu zamieszkania zatrzymanych osób ujawniono i zatrzymano 80 skradzionych rowerów o szacunkowej wartości nie mniejszej niż 240 000 zł.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży, fałszowania znaków identyfikacyjnych oraz paserstwa, tj. popełnienia przestępstw określonych w art. 258 § 1 kk, art. 291 § 1 kk w zb. z art. 306 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 270 § 1 kk.

Wobec podejrzanego żołnierza Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Powyższa sprawa ma charakter rozwojowy.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW
ppłk Artur Karpienko