None

Pułkownik skazany przez Sąd Najwyższy za złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego

Pułkownik oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne został skazany w lipcu 2020 r. przez Izbę Karną Sądu Najwyższego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia o stanie majątkowym w zakresie dochodów z podnajmu kwatery służbowej.
W trakcie zakończonego w 2019 r. śledztwa prowadzonego przez Żandarmerię Wojskową, a nadzorowanego przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ustalono, że wskazany oficer dziewięciokrotnie złożył za pośrednictwem Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej nieprawdziwe oświadczenie majątkowe do Ministra Obrony Narodowej w zakresie osiągania w okresie od 2010 r. do 2018 r. dochodów z podnajmu kwatery służbowej.

Wymieniony oficer starszy został skazany w I instancji przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie, a Sąd Najwyższy na skutek wniesionej przez prokuraturę apelacji podwyższył zasądzoną karę na karę grzywny w wysokości 30 000 zł, jak też zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe.

Ponadto skazany musiał uiścić mandat karny za popełnione wykroczenie skarbowe oraz podatek dochodowy wraz z odsetkami. 

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
ppłk Artur Karpienko