None

Podpułkownik rezerwy skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego

Podpułkownik rezerwy oskarżony o popełnienie przestępstwa określonego w art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk został skazany przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie za przyjmowanie w latach 2010-2012 na terenie woj. małopolskiego korzyści majątkowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 tys. złotych od przedsiębiorcy.
W toku zakończonego w 2019 roku postępowania karnego prowadzonego przez Żandarmerię Wojskową, a nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Lublinie Dział do Spraw Wojskowych, ustalono, że wskazany oficer przyjmował korzyści majątkowe w związku z pełnieniem obowiązków wynikających ze sprawowania dozoru technicznego nad prowadzonymi pracami budowlanymi przez jedną ze spółek z województwa mazowieckiego.

Oficer rezerwy został skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności, której wykonanie Sąd warunkowo zawiesił oraz na karę grzywny. Sąd orzekł także przepadek równowartości korzyści majątkowej, jaką oskarżony osiągnął z popełnienia przestępstwa oraz środek karny w postaci degradacji. Wyrok jest nieprawomocny.

Rzecznik prasowy komendanta głównego ŻW
ppłk Artur Karpienko