Skuteczna współpraca organów ścigania

Skuteczna współpraca organów ścigania

Wspólne działania Prokuratury i Żandarmerii Wojskowej doprowadziły do ujawnienia przestępstwa i zgromadzenia materiału dowodowego, na podstawie którego Sąd wydał wyrok skazujący za oszustwo przy dostawie sprzętu wojskowego wartego ponad 31 milionów złotych.
W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok skazujący dwóch pułkowników rezerwy oskarżonych przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie o oszustwo przy dostarczeniu sprzętu wojskowego.

Oskarżeni zostali skazani na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Ponadto Sąd orzekł wobec mężczyzn środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk i prowadzenia działalności związanej z dostawami dla wojska i Policji odpowiednio na 5 i 2 lata. Na jednego z oskarżonych został również nałożony częściowy obowiązek naprawienia szkody.

Pełniący kierownicze stanowiska mężczyźni sprzedali 16 pojazdów, tj. zestawów niskopodwoziowych do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego o wartości ponad 31 milionów złotych z podrobionymi znakami VIN i przerobionymi tabliczkami znamionowymi. Elementy te wskazywały, że sprzedane naczepy zestawów były o rok młodsze niż w rzeczywistości. Tym samym wprowadzili w błąd zamawiającego, czyli Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej co do rocznika sprzedanego sprzętu. Znaki identyfikacyjne w pojazdach przerobione zostały na terenie zakładu produkcyjnego przez pracowników spółki na polecenie jednego z oskarżonych.

Dział Prasowy PK/opr. Sylwia Guzowska