30-lecie Żandarmerii Wojskowej

Życzenia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej z okazji święta i 30-lecia Żandarmerii Wojskowej

Szanowni Państwo

W 1990 roku, zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej i zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, została sformowana Żandarmeria Wojskowa. Rok 2020 miał być zatem dla formacji szczególny.

Niestety, pandemia pokrzyżowała plany. Zamiast stawać w galowych mundurach na świątecznych apelach, wspólnie z innymi służbami realizujemy zadania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie, gdzie potrzebne jest profesjonalne wsparcie.

13 czerwca będzie dla całej Żandarmerii Wojskowej dniem wytężonej pracy. Ten splot okoliczności jest kwintesencją 30 lat żandarmskiej służby, bo zawsze, gdy inni świętowali, żandarmi czuwali nad ich bezpieczeństwem oraz spokojnym przebiegiem uroczystości państwowych, wojskowych i patriotycznych. Tak jest i teraz. W dobie pandemii odkładamy świętowanie na dalszy plan i w stu procentach koncentrujemy się na działaniach mających na celu walkę z koronawirusem, bo nie święta i jubileusze – a bezpieczeństwo i zdrowie Polaków są dla nas priorytetem.

W tym miejscu dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom Żandarmerii Wojskowej, którzy wspierają Policję, Straż Graniczną, służby medyczne i sanitarne w codziennych zmaganiach z koronawirusem. Doceniam tę trudną i pełną zaangażowania służbę i pracę, które są potwierdzeniem nie tylko świetnego przygotowania do realizacji zadań ustawowych, ale przede wszystkim determinacji, by nawet kosztem własnego zdrowia i życia rodzinnego służyć polskiemu społeczeństwu.

Do słów podziękowań dołączam życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Niech każdy dzień służby i pracy będzie dla Was powodem do dumy i zadowolenia z dobrze spełnionego obowiązku oraz uznania społeczeństwa dla 30 lat żandarmskiej służby. Życzę wszystkim żołnierskiego szczęścia i jak najszybszego powrotu do rzeczywistości sprzed pandemii.

Podziękowania i życzenia kieruję również do żandarmskich rodzin, byłych żandarmów i pracowników oraz zaprzyjaźnionych służb i organizacji. Dziękuję za Wasze wsparcie i zaangażowanie, dzięki którym nasza służba jest jeszcze bardziej satysfakcjonująca i efektywniejsza.                                                                   
                                                                                                                                                      KOMENDANT GŁÓWNY

                                                                                                                                                     ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
                                                                                                                                                    gen. bryg. Tomasz POŁUCH