Wyróżnienie Odznaką Okolicznościową Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych

Szczególne podziękowania od korpusu podoficerów

6 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sylwia Guzowska
W podziękowaniu za owocną współpracę z organami przedstawicielskimi, stanie na straży praw i obowiązków korpusu podoficerów zawodowych oraz troskę o rozwój Sił Zbrojnych RP komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch, zastępca komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Robert Jędrychowski i były szef Oddziału Kadr i Uzupełnień KGŻW płk rez. Grzegorz Michalak zostali wyróżnieni Odznaką Okolicznościową Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych.
4 czerwca 2020 roku w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej odznakę okolicznościową w imieniu podoficerów Żandarmerii Wojskowej wręczył przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych st. chor. sztab. Janusz Nogaj.
 
Wspaniali liderzy nie są wielcy tylko dzięki temu, że przewodzą ludziom. Są wielcy przede wszystkim dlatego, że znakomicie nakłaniają innych do podejmowania nowych podróży ku niewyobrażalnym obszarom – tymi słowami st. chor. sztab. Janusz Nogaj wyraził swoje uznanie dla wyróżnionych, zaznaczając, że uhonorowanie dowództwa Żandarmerii Wojskowej ma podwójnie szczególny charakter, ponieważ Odznaka Okolicznościowa Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych została wręczona po raz pierwszy w Siłach Zbrojnych RP, ponadto w 2020 roku przypada 30-lecie powołania Żandarmerii Wojskowej.

Podczas uroczystości mężów zaufania korpusu podoficerów zawodowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej reprezentowali: mąż zaufania korpusu podoficerów zawodowych Żandarmerii Wojskowej st. chor. sztab. Waldemar Gryta, zastępca męża zaufania korpusu podoficerów zawodowych Żandarmerii Wojskowej st. chor. sztab. Michał Puchta z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej oraz starszy podoficer Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej st. chor. sztab. Piotr Głażewski.
 

Tekst: st. chor. sztab. Piotr Głażewski, fot.: Sylwia Guzowska