None

Pomoc psychologiczna - informacja dla żołnierzy i pracowników RON wszystkich jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie RP, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS–CoV–2 zostało podjętych wiele działań, w których – podobnie jak inne służby niosące pomoc w zapobieganiu rozwoju pandemii – mają również udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej i pracownicy RON naszej formacji. Jest to czas próby naszej odporności psychicznej i fizycznej, ale i nowych, niełatwych wyzwań. Czas trudności i ograniczeń.
Zaistniałe okoliczności budzą frustracje i niepewność, obawy o  zdrowie własne i najbliższych, dlatego wykażmy zrozumienie dla trudnych emocji, kierując się zasadą: spokój to ochrona zdrowia i życia.

Psycholodzy Żandarmerii Wojskowej oferują telefoniczną pomoc psychologiczną w zaistniałej sytuacji kryzysowej:

-     żołnierzom Żandarmerii Wojskowej i ich rodzinom (najbliższym),
-     pracownikom RON zatrudnionym w Żandarmerii Wojskowej i ich rodzinom (najbliższym),

obejmującą:

-     poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stanami obniżonego nastroju, lękami, atakami paniki.

Do udzielania pomocy psychologicznej żołnierzom, pracownikom RON Żandarmerii Wojskowej oraz ich najbliższym pozostają w dyspozycji, bez ograniczeń czasowych, psycholodzy ŻW pod niżej wskazanymi telefonami:

-        727 063 123 (Komenda Główna ŻW),
-        723 254 642 (Mazowiecki Oddział ŻW),
-        724 940 277 (Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim),
-        724 940 533 (Oddział Specjalny ŻW w Mińsku Mazowieckim),
-        727 063 042 (Oddział Specjalny ŻW w Warszawie),
-        727 063 062 (Oddział ŻW w Bydgoszczy),
-        887 570 308 (Oddział ŻW w Elblągu),
-        508 356 092 (Oddział ŻW w Krakowie),
-        502 646 189 (Oddział ŻW w Szczecinie),
-        727 063 102 (Oddział ŻW w Żaganiu).


Monika Jankowska