Żandarmeria Wojskowa zaangażowana w walkę z koronawirusem

Żandarmeria Wojskowa zaangażowana w walkę z koronawirusem

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej wspierają służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w działaniach zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się koronowirusa.
Od 19 marca 2020 r. obowiązuje decyzja ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Policji. Decyzja jest kolejnym elementem umożliwiającym resortowi obrony udzielenie wsparcia administracji cywilnej w walce z epidemią koronowirusa. Ponadto szef resortu obrony narodowej wydał decyzję, na mocy której Żandarmeria Wojskowa współdziała z Wojskową Inspekcją Sanitarną w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

Żandarmeria Wojskowa wspiera działania Policji, Straży Granicznej i Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych organizowanych przez Siły Zbrojne RP.

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej razem z policjantami kontrolują przestrzeganie kwarantanny. Na przejściach granicznych pomagają funkcjonariuszom SG w czynnościach mających na celu udrożnienie ruchu i zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronowirusa.

Walkę z COVID-19 prowadzą również ratownicy medyczni z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, którzy w systemie całodobowych dyżurów wspierają system ochrony zdrowia, wykonując czynności w zespołach ratownictwa medycznego, placówkach ochrony zdrowia, SOR-ach, izbach przyjęć i szpitalach.

Pomimo intensywnych czynności w zakresie zwalczania koronawirusa w Żandarmerii Wojskowej, jak i w całym resorcie obrony narodowej, ruszają zbiórki krwi.


Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
ppłk Artur Karpienko