grupa robocza

Spotkanie Grupy Sterującej w celu wymiany doświadczeń i koordynacji działalności w zakresie przeciwdziałania korupcji

29 stycznia 2020 roku w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej, którego celem była koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania korupcji w Siłach Zbrojnych RP.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej z Zarządu Prewencji, Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego, Zarządu Kryminalnego i Oddziału Oświadczeń Majątkowych oraz goście z instytucji współpracujących, takich jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wydział ds. Procedur Antykorupcyjnych w biurze MON, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji i Wojskowe Biuro Badań Społecznych.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz wypracowania i uzgodnienia wspólnych kierunków dalszych działań w kontekście przeciwdziałania zjawisku korupcji w Siłach Zbrojnych RP. Ponadto ustalono kontynuację współpracy szkoleniowej oraz udział w realizowanych projektach, a także planowanych przedsięwzięciach związanych z zakończeniem oraz podsumowaniem „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020”.
 
Ewa Bartosz