Kontynuacja działań programowych w obszarze profilaktyki antykorupcyjnej

Kontynuacja działań programowych w obszarze profilaktyki antykorupcyjnej we współpracy z CBA

3 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Ewa Bartosz
W dniach 16 – 18 grudnia 2019 roku odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu profilaktyki przeciwdziałania korupcji w Siłach Zbrojnych RP oraz warsztaty dotyczące wystąpień publicznych i prowadzenia zajęć. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.
Pierwsza część zajęć dotyczyła prawnych aspektów przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej oraz ukazywała mechanizmy prowadzące do pojawienia się niepożądanych zachowań. Przedstawione w drugiej części szkolenia przykłady prowadzonych spraw szczegółowo opisywały uwarunkowania i błędy dotyczące realizacji zamówień publicznych, co skutkowało podjęciem działań przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Kolejnym etapem przedmiotowego szkolenia były warsztaty w tematyce wystąpień publicznych, które pozwoliły wszystkim uczestnikom na rozwinięcie swoich kompetencji w zakresie przygotowywania i wygłaszania prezentacji, a także właściwej  komunikacji z odbiorcami.

Szkolenie było cennym doświadczeniem dla żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej, ponieważ pozwoliło uzyskać wiedzę specjalistyczną w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej oraz doskonalić umiejętności prowadzenia prezentacji i efektywnego przekazywania wiedzy. Spotkanie było też okazją do podsumowania działalności profilaktycznej realizowanej w 2019 roku oraz zdefiniowania priorytetowych kierunków do realizacji zadań w nadchodzącym roku.
 
Ewa Bartosz