None

Narada zadaniowa z szefami sekcji RD

9 zdjęć w galerii
W dniach 26-27 listopada 2019 r. Oddział Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej zorganizował naradę zadaniową z szefami sekcji ruchu drogowego oddziałów ŻW.
W naradzie uczestniczyli kierownicy sekcji ruchu drogowego z oddziałów Żandarmerii Wojskowej, jak również przedstawiciele wydziałów ŻW. Podczas zebrania omówiono aktualne zmiany przepisów ruchu drogowego. Istotnym elementem narady było szkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych dotyczące sposobów zabezpieczania i weryfikacji autentyczności dokumentów.
 
W dalszej części zostały omówione zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz innych systemów wykorzystywanych w Żandarmerii Wojskowej. W trakcie spotkania zaprezentowano i omówiono urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w Żandarmerii Wojskowej. Ciekawa tematyka szkolenia spowodowała, że żołnierze aktywnie uczestniczyli w prowadzonych zajęciach, zadając liczne pytania.
 
Narada zadaniowa była doskonałą okazją do spotkania szefa Zarządu Prewencji Komendy Głównej ŻW z przedstawicielami jednostek terenowych ŻW. Na zakończenie szef Zarządu Prewencji podsumował przedmiotową naradę oraz przedstawił wytyczne do dalszej działalności w zakresie ruchu drogowego.

Tekst: st. chor. sztab. Bogdan Łukomski, zdjęcia: Natalia Trzeciak