None

Najlepsi „dochodzeniowcy” i technicy kryminalistyki ŻW zweryfikowali swoje umiejętności podczas ogólnopolskich zawodów

5 zdjęć w galerii
W dniach 25-27 listopada 2019 r. w Waplewie odbyły się Zawody dochodzeniowo-śledcze Żandarmerii Wojskowej. Do rywalizacji w zawodach stanęły trzyosobowe drużyny składające się z żołnierzy o specjalności dochodzeniowo-śledczej i specjalności techniki kryminalistycznej ze wszystkich oddziałów ŻW. Ze względu na wymienione specjalności wojskowe rywalizowano w kategoriach: najlepszy „dochodzeniowiec” i najlepszy technik kryminalistyki, a także w kategorii drużynowej.
Pierwszą konkurencją zmagań był test wiedzy specjalistycznej ze znajomości przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej oraz informatyki śledczej. W drugim etapie drużyny miały za zadanie dokonać analizy i oceny prawnokarnej trzech zdarzeń – kazusów prawnych. Ostatnim  etapem zawodów był sprawdzian praktyczny obejmujący wykonanie czynności na miejscu zdarzenia i sporządzenie dokumentacji. Upozorowano zdarzenie wymagające zabezpieczenia całego spektrum śladów kryminalistycznych: daktyloskopijnych, biologicznych, osmologicznych, fizykochemicznych i traseologicznych oraz z zakresu informatyki śledczej.    

Po dwudniowej, zaciętej i bardzo wyrównanej rywalizacji prowadzonej zgodnie z zasadami fair play wyłoniono zwycięzców zawodów, którymi zostali:
w kategorii najlepszy „dochodzeniowiec”:
-        I miejsce – kpt. Artur Gromko z Oddziału ŻW w Elblągu,
-        II miejsce – mł. chor. Adam Duda z Oddziału ŻW w Bydgoszczy,
-        III miejsce – ppor. Michał Bromirski z Oddziału ŻW w Elblągu.
 
w kategorii najlepszy technik kryminalistyki:
-        I miejsce – st. chor. sztab. Marcin Sobieraj z MOŻW w Warszawie,
-        II miejsce – st. chor. sztab. Krzysztof LIitwin z Oddziału ŻW w Elblągu,
-        III miejsce – mł. chor. Tomasz Pieszak z Oddziału ŻW w Szczecinie.
 
w klasyfikacji drużynowej:
-        I miejsce – Oddział ŻW w Elblągu,
-        II miejsce – Mazowiecki Oddział ŻW w Warszawie,
-        III miejsce – Oddział ŻW w Żaganiu.
 
Za prawidłowy przebieg Zawodów dochodzeniowo-śledczych odpowiadali członkowie komisji sędziowskiej wyznaczeni z Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.