Wizyta ŻW w Jordani

Wizyta delegacji Żandarmerii Wojskowej w Jordanii

5 zdjęć w galerii
Na zaproszenie dyrektora generalnego jordańskiej Żandarmerii w dniach 18 – 22 listopada 2019 r. przebywała w Ammanie delegacja Żandarmerii Wojskowej.
W Jordanii przebywali zastępca szefa Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej – szef Oddziału Operacyjnego płk Marek Lupa, szef Centrum Operacyjnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Jacek Kazimierski oraz specjalista Oddziału Misji i Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej mjr Robert Osypowicz. Delegacji towarzyszył attaché obrony RP w Ammanie płk Sławomir Mnitowski.

Tematyka rozmów dotyczyła obszarów potencjalnej współpracy oraz szczegółów funkcjonowania Grupy Ochrony Placówki Zagranicznej ŻW, która w styczniu 2020 r. przejmie odpowiedzialność za ochronę ambasady RP w Ammanie.

Podczas wizyty delegacja odwiedziła Kwaterę Główną Żandarmerii, gdzie przyjęta została przez zastępcę dyrektora generalnego gen. bryg. Mahleda al Sahima.  Oficerowie Żandarmerii Wojskowej zwiedzili również Centrum Operacyjne, Regionalną Jednostkę Szybkiego Reagowania, Centrum Szkolenia Żandarmerii oraz jednostkę specjalną „Unit 14”, gdzie żandarmska delegacja została osobiście przyjęta przez dowódcę gen. bryg. księcia Raszida bin Hassana.

Rewizyta przedstawicieli jordańskiej Żandarmerii planowana jest na pierwszą połowę 2020 r.

mjr Robert Osypowicz