None

Zebrania mężów zaufania korpusów osobowych Żandarmerii Wojskowej

16 zdjęć w galerii
W dniach 20-21 listopada 2019 r. w Komendzie Głównej ŻW odbyły się zebrania mężów zaufania korpusów osobowych Żandarmerii Wojskowej. Z przedstawicielami wszystkich korpusów żołnierzy zawodowych w Żandarmerii Wojskowej spotkał się komendant główny ŻW gen. bryg. Tomasz Połuch.
Podczas spotkania z mężami zaufania komendant główny ŻW wysłuchał opinii i wniosków organów przedstawicielskich z terenowych jednostek Żandarmerii Wojskowej. Druga część zajęć poświęcona była podnoszeniu wiedzy żołnierzy w zakresie mediów społecznościowych i związanych z nimi zagrożeń. Szkolenie na ten temat przeprowadził starszy podoficer KGŻW st. chor. sztab. Piotr Głażewski. Następnie odbyły się zebrania mężów zaufania poszczególnych korpusów, na których omówione zostały bieżące zadania i funkcjonowanie organów przedstawicielskich w Żandarmerii Wojskowej.

Drugi dzień zebrań rozpoczął się od wspólnego szkolenia z ochrony danych osobowych podczas pełnienia funkcji męża zaufania w jednostce wojskowej, które poprowadził st. chor. sztab. Waldemar Gryta, mąż zaufania korpusu podoficerów zawodowych Żandarmerii Wojskowej.

Z mężami zaufania spotkali się Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kmdr Wiesław Banaszewski, Przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych st. chor. sztab. Janusz Nogaj oraz Przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych st. szer. Andrzej Kucharek. Goście przedstawili prowadzone na szczeblu centralnym działania w każdym z korpusów oraz wysłuchali opinii i wniosków reprezentantów żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Przewodniczący docenili pracę żandarmów na rzecz korpusów, wręczając odznakę okolicznościową Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych za zasługi dla korpusu podoficerów st. chor. sztab. Łukaszowi Folarzyńskiemu z Oddziału ŻW w Bydgoszczy i st. chor. sztab. Arturowi Ponikowskiemu z Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim oraz za zasługi dla korpusu szeregowych odznakę okolicznościową Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych, którą odebrał st. szer. Paweł Dragunowicz z Wydziału ŻW w Ustce. Ponadto odznakę pamiątkową Męża Zaufania otrzymał st. chor. sztab. Tomasz Pietrasik z Wydziału ŻW w Olesznie.

Następnie na wspólnym szkoleniu mężów zaufania wszystkich korpusów problem mobbingu w wojsku nakreślił zastępca szefa Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego KGŻW płk Andrzej Bobiński, zaś ważne aspekty psychologiczne przy podejmowaniu pierwszego kontaktu w kontekście rozmowy z żołnierzem zgłaszającym problem omówiła psycholog–koordynator w Komendzie Głównej ŻW pani Monika Jankowska. Na zakończenie mężowie zaufania poszczególnych korpusów ppłk Andrzej Wacko, st. chor. sztab. Waldemar Gryta i st. szer. Konrad Brodawka poprowadzili panel dyskusyjny i podsumowali zebrania w każdym z korpusów.

Tekst i zdjęcia: Natalia Trzeciak