None

Szkolenie bośniackiej policji wojskowej

3 zdjęć w galerii
Międzynarodowy Oddział Żandarmerii Wojskowej, na wniosek Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny, przeprowadził szkolenie dla członków bośniackiej policji wojskowej, którzy przygotowują się do misji w Afganistanie.
Ćwiczenia odbywały się w obozie Butmir w dniach 5-6 listopada 2019 r. Omówiono procedury i obowiązki MP podczas kontroli ruchu i prędkości pojazdów oraz podczas wypadków drogowych, a także procedury i obowiązki śledczego w czasie dochodzenia na miejscu przestępstwa. Szczególną uwagę poświęcono technikom kryminalistycznym i badaniu miejsc wypadków drogowych.

Każdy dzień szkoleniowy składał się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Zajęcia prowadzili doświadczeni członkowie Międzynarodowej Żandarmerii Wojskowej (IMP) z Austrii, Polski i Słowacji.

W opinii uczestników szkolenia zajęcia były bardzo interesujące i wartościowe, zapewniając wsparcie w dążeniu do osiągnięcia standardów NATO i zwiększając zdolność żołnierzy do wykonywania zadań podczas misji w Afganistanie. Szkolenie umożliwiło także wymianę doświadczeń z kolegami z Międzynarodowej Żandarmerii Wojskowej.