przepisy ubiorcze

Przepisy ubiorcze

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zasad noszenia przez żołnierzy umundurowania i wyekwipowania oraz odznak i oznak zamieszczonymi na stronie internetowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.