None

IV edycja międzynarodowych mistrzostw „Military Police International Crossfit Challenge”

17 zdjęć w galerii
W dniach 1-3 października odbyła się IV edycja międzynarodowych mistrzostw  „Military Police International Crossfit Challenge”, których organizatorem jest Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego - „Jura” w Mińsku Mazowieckim.
Ceremonia otwarcia międzynarodowych mistrzostw „MP International Crossfit Challenge” odbyła się na rynku w Serocku. Wzięli w niej udział m.in.: komendant Służby Ochrony Państwa mjr Paweł Olszewski, burmistrz miasta i gminy Serock p. Artur Borkowski wraz z zastępcą, sołtys m. Cupel  p. Anna Lewalska, przedstawiciele szkół i placówek oświatowych. Po przyjęciu meldunku przez komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk. Tomasza Szoplika odegrano hymny państwowe reprezentacji oraz podniesiono flagi państwowe na maszt. Otwarcie mistrzostw zakończył pokaz wyszkolenia mińskiego oddziału, podczas którego zaprezentowano działanie plutonu podczas ochrony VIP oraz dynamicznego zatrzymania pojazdu.

Po ceremonii rozpoczęcia w m. Cupel rozpoczęły się konkurencje indywidualne i zespołowe, w których wystartowały ekipy reprezentujące terenowe oddziały ŻW, Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim, Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie, Służbę Ochrony Państwa, 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, Military Police Litwy, Łotwy i Holandii oraz Oddział Specjalny ŻW w Mińsku Mazowieckim.

Chociaż poziom trudności poszczególnych konkurencji był bardzo wysoki, zawodnicy wykazali się wolą walki i determinacją w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Podczas zakończenia mistrzostw na dziedzińcu zamku w Pułtusku komendant OSŻW w Mińsku Mazowieckim podziękował wszystkim uczestnikom wyjątkowo trudnych crossfitowych zmagań za udział, zaangażowanie oraz wolę walki. Zawody wyłoniły najlepszych, jednak walka z własnymi słabościami i ogromna ambicja zawodników uczyniły zwycięzcami wszystkich uczestników zawodów. Po wręczeniu pucharów płk Tomasz Szoplik wyraził nadzieję, że w przyszłym 2020 roku w kolejnej edycji zawodów weźmie udział jeszcze większa liczba polskich i zagranicznych reprezentacji.

Crossfit to system treningowy opracowany w Stanach Zjednoczonych na potrzeby szkolenia psychofizycznego oddziałów specjalnych policji i wojska. Jest systemem wszechstronnym i skutecznym. Ćwiczenia w crossficie wykonuje się w sposób intensywny, bez czasu na przerwę.
 
 
Wyniki zawodów:
W klasyfikacji indywidualnej MP kobiet:
1)    MP Łotwa
2)    MP Holandia
3)    Żandarmeria Wojskowa (OSŻW Mińsk Mazowiecki)
 
W klasyfikacji indywidualnej OPEN kobiet:
1)    Polska (SOP Warszawa)
2)    Polska (25 BKP Tomaszów Mazowiecki)
3)    Polska ( LAW Dęblin)
 
W klasyfikacji indywidualnej MP mężczyzn:
1)    MP Litwa
2)    MP Łotwa
3)    Żandarmeria Wojskowa (OSŻW Mińsk Mazowiecki)
 
W klasyfikacji indywidualnej OPEN mężczyzn:
        1) Polska (25BKP)
        2) Polska (SOP)
        3) Polska (SOP)
 
W klasyfikacji drużynowej MP:
1)    MP Litwa
2)    Żandarmeria Wojskowa (OSŻW Mińsk Mazowiecki)
3)    MP Łotwa
 
W klasyfikacji drużynowej OPEN:
        1) Polska ( SOP Warszawa)
        2) Polska ( 25BKP Tomaszów Mazowiecki)
        3) Polska (LAW Dęblin)

Tekst i zdjęcia: ppor. Damian Jarząbek