Współpraca z Bundeswehr Military and Staff Duty School

Szkoleniowy sojusz

Autor zdjęcia: Paweł Durka
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Bundeswehr Military and Staff Duty School nawiązały współpracę szkoleniową.
26 września 2019 roku w Hanowerze odbyła się ceremonia podpisania porozumienia pomiędzy komendantem Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk. Sławomirem Niemirką, reprezentującym Ministerstwo Obrony Narodowej a płk. Ralfem Broszinskim, komendantem Bundeswehr Military and Staff Duty School, reprezentującym Federalne Ministerstwo Obrony RFN.

Celem porozumienia jest współpraca szkoleniowa żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i niemieckich Feldjägerów, obejmująca planowanie i organizowanie wspólnych kursów specjalistycznych i doskonalących oraz konferencji i warsztatów.  

Podczas hanowerskiej wizyty przedstawiciele Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej obejrzeli pokaz dynamiczny i wystawę sprzętu wojskowego, co umożliwiło im zapoznanie się z wyszkoleniem i wyposażeniem Feldjägerów.
 
ppłk Paweł Durka