kurs szkoleniowo-metodyczny ŻW

Kurs szkoleniowo-metodyczny

W dniach 11 – 12 września 2019 roku w Ustce odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla kadry odpowiedzialnej za koordynację procesu szkolenia w jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej. Kursowi przewodniczył szef Oddziału – szef Szkolenia Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Piotr Koniec.
Celem kursu było doskonalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu planowania i organizowania działalności szkoleniowo-metodycznej w jednostkach Żandarmerii Wojskowej oraz organizacji i prowadzenia zajęć z taktyki specjalnej.

W ramach kursu zrealizowano szereg form działalności szkoleniowo-metodycznej, gdzie główny wysiłek skupiono na realizacji metodycznych zajęć pokazowych z planowania, organizowania i przeprowadzenia zajęć taktyczno-specjalnych nt. „Działania pościgowe ŻW”.

Kurs zorganizowano na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, w oparciu o zajęcia taktyczno-specjalne Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, w ramach których słuchacze zostali zapoznani z zasadami planowania i organizowania zajęć taktyczno-specjalnych nt. „Działania pościgowe ŻW”.

Kurs zakończył się podsumowaniem, w ramach którego szef Oddziału – szef Szkolenia KGŻW płk Piotr Koniec wskazał kierunki realizacji procesu szkolenia w Żandarmerii Wojskowej.

mjr Paweł Świątek