ochrona obiektów

Szkolenie z prowadzenia kontroli obiektów wojskowych

3 zdjęć w galerii
W dniach 9 – 12 września 2019 roku na terenie Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie odbyło się praktyczne szkolenie z prowadzenia kontroli systemów zabezpieczeń, które znajdują się w obiektach wojskowych.
W szkoleniu wzięli udział żołnierze posiadający upoważnienia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej do kontrolowania stanu bezpieczeństwa obiektów i mienia wojskowego z Oddziału ŻW w Krakowie oraz Wydziału ŻW we Wrocławiu.

Tematyka szkolenia praktycznego obejmowała zagadnienia zabezpieczeń technicznych, w tym mechanicznych, systemów monitoringu wizyjnego, norm obronnych oraz zagadnień związanych z zasadami ewidencjonowania serwisu urządzeń systemów alarmowych. Część praktyczną zajęć przeprowadzono na terenie rozległego obiektu wojskowego I kategorii.

Podczas szkolenia instruktorami byli żołnierze najbardziej doświadczeni w realizacji kontroli obiektów wojskowych – st. chor. sztab. Andrzej Maciaszek z Oddziału ŻW w Szczecinie oraz st. chor. sztab. Radosław Lemiecha z Wydziału ŻW w Lublinie. Praktyczne szkolenia są ważnym elementem doskonalenia zawodowego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy realizują złożone zadania kontrolne w wyżej wymienionym obszarze. Analizując opinie uczestników szkoleń praktycznych, taka forma połączona z case study jest najlepszym sposobem przekazywania wiedzy i doświadczenia w realizacji zadań służbowych.

Wiedza specjalistyczna przekazana podczas szkolenia na przykładzie wybranego obiektu pozwoli żołnierzom ŻW w profesjonalny sposób realizować ustawowe zadania w zakresie kontroli stanu ochrony obiektów wojskowych.

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej jako organizator szkolenia w sposób systemowy doskonali umiejętności żołnierzy realizujących kontrole stanu ochrony obiektów i mienia wojskowego, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych działań profilaktycznych.

ppłk Paweł Wrzosek