80. rocznica wybuchu II wojny światowej

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

13 zdjęć w galerii
1 września 2019 roku na Westerplatte odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
W uroczystości z udziałem władz państwowych i samorządowych, delegacji zagranicznych, kadry dowódczej i żołnierzy Wojska Polskiego oraz środowisk kombatanckich uczestniczył komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch.

O 4:45 – godzinie niemieckiego ataku na polską Wojskową Składnicę Tranzytową – zawyły syreny alarmowe. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. premier RP Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Ofiarna walka Polaków już na Westerplatte miała trwać siedem godzin, trwała siedem dni. Był to przedsionek piekła, przedsionek tego, co Niemcy pokazali – do czego są zdolni w kolejnych sześciu latach na ziemiach polskich – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Po wspólnej modlitwie międzywyznaniowej odczytany został Apel Pamięci. Na zakończenie uroczystości minister obrony narodowej wraz z kadrą dowódczą Sił Zbrojnych RP złożył kwiaty przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Ofiary II wojny światowej upamiętniono także przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Głównym punktem uroczystości była ceremonia uderzenia w dzwon „Pamięć i przestroga” oraz salut narodowy – 21 salw armatnich. W uroczystości uczestniczyła kompania honorowa Żandarmerii Wojskowej.

Na zakończenie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w imieniu wszystkich delegacji złożono wspólny wieniec.

Tekst: Natalia Trzeciak, foto: Artur Zakrzewski