Święto Żandarmerii Wojskowej

Święto Żandarmerii Wojskowej

32 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sylwia Guzowska
14 czerwca 2022 roku w warszawskim kompleksie Żandarmerii Wojskowej odbył się uroczysty apel z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej.
Przybyłych na uroczystość gości powitał komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch. Żandarmskie święto swoją obecnością zaszczycili: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund T. Andrzejczak, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Dariusz Łukowski, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika, dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Tomasz Dominikowski, reprezentujący dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Rafał Kowalik i szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej płk Arkadiusz Mikołajczyk.

W uroczystości uczestniczyli również szefowie i przedstawiciele służb, agencji oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego państwa szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk oraz reprezentujący szefów: Służby Kontrwywiadu Wojskowego – płk Marek Utracki, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – płk Bartosz Jarmuszkiewicz, Służby Wywiadu Wojskowego – płk Hubert Dzięrzecki, Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Daniel Karpeta.

Na żandarmskim święcie obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych, formacji i instytucji, z którymi Żandarmeria Wojskowa współpracuje na co dzień: komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, komendant Służby Ochrony Państwa ppłk Paweł Olszewski, komendant główny Straży Ochrony Kolei Józef Hałyk, główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur wraz z zastępcą Michałem Mostowskim, zastępca komendanta głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk oraz zastępca Prokuratora Generalnego Przemysław Funiok.

W uroczystym apelu uczestniczyli także byli żołnierze Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Zbigniew Powęska, płk Piotr Płonka, Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych, płk Mirosław Łabęcki, dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz komendanci jednostek terenowych Żandarmerii Wojskowej, żołnierze i pracownicy warszawskich jednostek ŻW.

Po powitaniu gości komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch złożył życzenia żołnierzom, byłym żołnierzom i pracownikom Żandarmerii Wojskowej. Słowa podziękowań skierował również do żandarmskich rodzin i wszystkich, którzy wspierają formację podczas realizacji zadań służbowych. Szczególne podziękowania i życzenia złożył żandarmom, którzy Święto Żandarmerii Wojskowej spędzają w polskich kontyngentach wojskowych.

Szanowni Państwo, z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej życzę nam wszystkim, aby Żandarmeria Wojskowa była jak do tej pory powodem do dumy dla Polski i polskich obywateli, by nadal cieszyła się dużym zaufaniem społecznym, a służba w szeregach Żandarmerii Wojskowej była wyróżnieniem – powiedział gen. dyw. Tomasz Połuch.

Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej życzenia żołnierzom i pracownikom formacji złożył Prezydent RP Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych, wymieniając zasługi Żandarmerii Wojskowej, nie szczędził żandarmom słów uznania.

Żandarmeria Wojskowa, dbając o dyscyplinę wśród żołnierzy, zapobiegając przestępstwom i wykrywając je, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sił zbrojnych i jest częścią systemu bezpieczeństwa narodowego – napisał Prezydent RP Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że Polska, m.in. dzięki zaangażowaniu Żandarmerii Wojskowej, zdała egzamin podczas niedawnych sytuacji kryzysowych: pandemii, ataku hybrydowego na polsko-białoruskiej granicy i potrzebie wsparcia walczącej Ukrainy. Dziękując żandarmom za służbę, Prezydent RP Andrzej Duda zaznaczył, że odznaczają się oni rzetelnością i skrupulatnością.

Do uczestników uroczystości list skierował także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Dziękuję wszystkim żołnierzom Żandarmerii Wojskowej za trudną i odpowiedzialną służbę, którą skutecznie wzmacniacie poczucie bezpieczeństwa wśród Polaków. Jesteście wszędzie tam, gdzie funkcjonuje Wojsko Polskie i gdzie społeczeństwo potrzebuje Waszego wsparcia. (…) Potraficie szybko i skutecznie reagować na każdego rodzaju wyzwanie. Szkarłatny beret to symbol skuteczności, oddania i sumienności – napisał minister i życzył żołnierzom i pracownikom, aby służba i praca dawały im satysfakcję.

Podczas uroczystości głos zabrał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund T. Andrzejczak.

Stoicie na straży przestrzegania przepisów i wykonywania rozkazów, co ma ogromne znaczenie dla naszych sił zbrojnych – powiedział szef Sztabu Generalnego WP i podkreślił, że przestrzeganie zasad, porządku i prawa jest niezwykle ważne w każdej armii. – Bez tego staje się ona tym, czym jest obecnie wojsko rosyjskie, które nie trzyma żadnych standardów nowoczesnych sił zbrojnych. Generał Rajmund T. Andrzejczak zaakcentował, że Żandarmeria Wojskowa jest formacją silną duchem i niezwykle sprawną organizacyjnie, formacją, która narzuciła sobie bardzo wysokie standardy.

Podczas apelu szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund T. Andrzejczak, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Dariusz Łukowski oraz komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch uhonorowali żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

– 5 żołnierzy srebrnym „Medalem za Długoletnią Służbę”;
– 3 żołnierzy brązowym „Medalem za Długoletnią Służbę”;
– 9 żołnierzy i 1 pracownik RON złotym medalem „Za zasługi dla Obronności kraju”;
– 1 żołnierz srebrnym medalem „Za zasługi dla Obronności kraju”;
– 2 żołnierzy brązowym medalem „Za zasługi dla Obronności kraju”.

Ponadto z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej, za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, ofiarną służbę, ponadprzeciętne zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków, gen. dyw. Tomasz Połuch wyróżnił „Odznaką Honorową Żandarmerii Wojskowej” 13 żołnierzy.

Tradycyjnie podczas żandarmskiego święta komendant główny Żandarmerii Wojskowej wręczył proporzec przodującemu pododdziałowi Żandarmerii Wojskowej. W tym roku za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych tytułem honorowym wyróżniony został Batalion Żandarmerii Wojskowej Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Oprawę muzyczną święta zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

 
Sylwia Guzowska