103. rocznica odzyskania niepodległości

103. rocznica odzyskania niepodległości

36 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sylwia Guzowska
– Wolność zawdzięczamy sobie sami. To był zbieg wydarzeń i okoliczności historycznych, niektórzy mówią – cud. Ale to było także męstwo, nieustępliwość, głęboka wiara w to, że Polska wróci na mapę, że odzyskamy niepodległość – powiedział Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Centralne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Uczestniczył w nich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą oraz parlamentarzyści, członkowie władz państwowych i wojskowych, weterani, kombatanci oraz harcerze. Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej reprezentował gen. bryg. dr Robert Jędrychowski.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda T. Andrzejczaka. Następnie Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP dokonał przeglądu pododdziałów, na maszt podniesiono proporzec prezydenta oraz flagę państwową, po czym odegrano i odśpiewano hymn państwowy.

Podczas uroczystości odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci. Na zakończenie apelu pluton salutowy oddał 21 salw armatnich, po czym nastąpiła uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Po zmianie posterunku honorowego głos zabrał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Jesteśmy narodem, który trwa od przeszło tysiąca lat, narodem mającym własną państwowość i będącym częścią nowożytnej Europy opartej na wartościach chrześcijańskich – powiedział Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP. – Wiele razy zmierzano do tego, aby nasz naród zniszczyć, ale nigdy się to nie udało (…). Przyszedł taki czas, że dzisiaj patriotyzmem jest nie tylko, jak mówiliśmy przez lata, praca dla Ojczyzny, pamięć historyczna, wizja tego, jaka Polska powinna być w przyszłości, jej rozwijanie, myślenie o jej sprawach, budowanie jej siły, czczenie bohaterów – akcentował prezydent Andrzej Duda, dodając, że przyszedł też czas, że trzeba bronić Ojczyzny. – Na szczęście nie trzeba jej bronić z bronią w ręku. Ale trzeba bardziej niż dawniej strzec jej granic. Trzeba to robić z poświęceniem, z nieprzespanymi nocami, w chłodzie, w trudzie, w bardzo niewdzięcznej sytuacji, do jakiej zmusiły nas hybrydowe działania reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i przeciwko Unii Europejskiej – powiedział Prezydent RP, dziękując funkcjonariuszom Straży Granicznej, żołnierzom i policjantom.

Po wystąpieniu okolicznościowym Prezydent RP Andrzej Duda, wraz z Prezesem Rady Ministrów i oraz Marszałkami Sejmu i Senatu, złożył na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieniec od Narodu. Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza zakończyła defilada pododdziałów, wśród których maszerowała kompania honorowa Żandarmerii Wojskowej.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbył się Capstrzyk Niepodległości. Uroczystość, w której uczestniczył zastępca komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, zainaugurowała centralne obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nad bezpiecznym przebiegiem obchodów Narodowego Święta Niepodległości czuwali żołnierze Żandarmerii Wojskowej.


Tekst i zdjęcia: Sylwia Guzowska