Jednostki podległe Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej

Autor zdjęcia: CO MON

Jednostki podległe Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej

- Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;
- Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;
- Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
- Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
- Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde w Warszawie;
- Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy;
- Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu;
- Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie;
- Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie;
- Lubuski Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu;
- Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.