Zastępca Szefa Inspektoratu - Szef Sztabu

Zastępca Szefa Inspektoratu - Szef Sztabu

płk Jacek Perkowski    
 

Pułkownik Jacek Perkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii (1994). W 2002 roku ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Elektroniki – Informatyki. Ukończył ponadto Podyplomowe Studia na Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwo Narodowe oraz podyplomowe studia Polityki Obronnej na Akademii Sztuki Wojennej.

 

Służbę wojskową rozpoczął w 18 pułku zmechanizowanym, gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu. Rok później na tym samym stanowisku dowodził w 15 Brygadzie Kawalerii Pancernej. W latach 1996-2001 służył w 3 pułku rakietowym. W Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego przez 5 kolejnych lat zajmował stanowiska młodszego specjalisty i specjalisty w Wydziale Organizacyjnym i Dyslokacji. W latach 2006-2008 zajmował stanowisko specjalisty w HQ SACT w Norfolk. W  Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych pełnił służbę od 2012 roku na stanowiskach Szefa Wydziału CIMIC, Szefa Wydziału Planowania i Organizowania Ćwiczeń i Szefa Oddziału Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej. Od 2016 roku zajmował stanowisko Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

 

Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, 4 listopada 2019 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Inspektoratu – Szefa Sztabu w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych.