Zastępca Szefa Inspektoratu - Szef Logistyki

Zastępca Szefa Inspektoratu - Szef Logistyki

gen. bryg. Artur Kępczyński