Wykaz całkowitych wartości pieniężnych umundurowania i wyekwipowania, do zmniejszenia równoważnika pieniężnego