Tradycja

Tradycje
 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną, na której spoczywa odpowiedzialność za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. Jego formowanie rozpoczęto w październiku 2006 r., a pełną gotowość do działania osiągnął 1 stycznia 2008 r.

Na podstawie reformy systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2014 r. IWsp SZ podlegał Ministrowi Obrony Narodowej poprzez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z dniem 23 grudnia 2018 r. został podporządkowany bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ze względu na tożsamość miejsca stacjonowania w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych, na mocy Decyzji Nr 474/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

-        Dowództwa Okręgu Generalnego Pomorze (1919-1920);

-        Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII (1920-1939);

-        Dowództwa Okręgu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej „Pomorze” (1939-1945);

-        Okręgu Wojskowego Nr II (1945-1954);

-        Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1954-2011).

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych posiada zatwierdzone święto, które zgodnie z decyzją Nr 596/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych obchodzi w dniu 6 października. Data nawiązuje do decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-74/Org./P1 z dnia 6 października 2006 roku w sprawie sformowania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

ODZNAKI PAMIĄTKOWE I ROZPOZNAWCZE

 

W Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych funkcjonuje zatwierdzona symbolika wojskowa.

Decyzją nr 106/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2007 roku wprowadzona została odznaka pamiątkowa. Odznaka oparta jest na krzyżu strzałkowym, który symbolizuje różnorodność i wielokierunkowość zadań wykonywanych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Do historycznych poprzedników – służby taborowej II RP – nawiązują barwy emalii pokrywającej pola wektorów – błękitnej oraz ich obwódki – amarantowej. Nałożony orzeł Sztabu Generalnego WP symbolizuje rangę centralnej instytucji wojskowej. Pod orłem, na rozwiniętej, stalowej wstędze, widnieje skrót nazwy instytucji: „IWsp SZ”, na górnym wektorze uzupełniona rokiem powstania: „2006”. Napisy w kolorze grafitowym.

 

ODZNAKA PAMIĄTKOWA

odznaka pamiątkowa

 

Decyzją nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2013 roku wprowadzona została oznaka rozpoznawcza w wariancie na mundur wyjściowy i polowy. Oznakę rozpoznawczą stanowi tarcza hiszpańska z bordiurą brązową o wymiarach 50 x 70 mm, dzielona w lewo skos w barwach kamuflażu munduru polowego żołnierzy SZ RP. Na środku tarczy umiejscowiony jest gryf czarny (segreant) zwrócony w prawo. Szpony i dziób złote. W odmianach na mundur polowy gryf jednolity czarny. Barwy tarczy to barwy elementów kamuflażu wykorzystywanego na mundurze polowym żołnierzy SZ RP. W związku z działaniami Inspektoratu na rzecz wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych oraz innych jednostek i instytucji resortu Obrony Narodowej, barwy kamuflażu munduru polowego najlepiej odzwierciedlają jednorodność żołnierzy, nie wyodrębniając żadnego rodzaju wojsk lub służb. Elementem stanowiącym godło tarczy jest gryf, nawiązujący do gryfa używanego w oznace rozpoznawczej Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Poprzez jego umieszczenie na tarczy nawiązano do przejętych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych tradycji. Barwa czarna gryfa na oznace nawiązuje nie tylko do heraldycznej barwy gryfa, ale jest też symbolem jednostek zabezpieczenia technicznego (otok). Gryf został też odwrócony w prawo zgodnie z regułami poprawności heraldycznej. Złote pazury i dziób nadają dostojeństwa – symbolizują najwyższe ideały i zalety oraz wysokie morale.

 

OZNAKA ROZPOZNAWCZA

 

BARWY WYJŚCIOWE 

BARWY POLOWE

 

 

 

Flaga Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Decyzją Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2022 r. wprowdzono flagę Szefa Inspektortu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

 

WZÓR FLAGI SZEFA IWsp SZ