Szef IWsp SZ

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

gen. dyw. Dariusz Ryczkowski

 

Generał dywizji Dariusz Ryczkowski rocznik 1971, absolwent Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej z roku 1995 – magister inżynier budownictwa lądowego,oraz studiów podyplomowych w 2000 roku na kierunku modernizacja i odbudowa lotnisk w Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Absolwent Akademii Sztuki Wojennej 2017 r. w zakresie podyplomowych studiów polityki obronnej.

 

W trakcie rozwoju zawodowego uzyskał wiedzę w trakcie kursów doskonalących w obszarze: resortowych dokumentów normalizacyjnych w 2008 r., doskonalenia językowego w zakresie języka angielskiego na poziomie trzecim w 2010 r. oraz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w roku 2007.

 

Służbę wojskową rozpoczął od 16. batalionu budowy lotnisk w Jarocinie  w którym zajmował stanowiska techniczne w obszarze realizacji zadań szkoleniowych i szkoleniowo-produkcyjnych przy modernizacji infrastruktury lotniskowej Sił Zbrojnych RP. W latach 2001-2010 realizował zadania związane z infrastrukturą wojskową w jednostkach Sił Powietrznych obejmujących min. planowanie i kompleksowe wdrażanie systemów samolotów F-16, C-130 i AJT na lotniskach Poznań-Krzesiny, Łask, Powidz i Dęblin.

 

W latach 2010-2012 służył w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych gdzie kierował między innymi Oddziałem Infrastruktury, który koordynuje zamierzenia dotyczące stanu technicznego infrastruktury Sił Zbrojnych RP. W tym okresie główny wysiłek infrastruktury Sił Zbrojnych RP skupiony był na infrastrukturze dedykowanej szkoleniu wojsk. Zdobyte w ten sposób doświadczenie przełożyło się na wyznaczenie na stanowisko Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, którą to funkcję pełnił od listopada 2012 roku do 2019 roku.

 

Z dniem 1 lipca 2019 roku wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

Nominację na stopień generała dywizji otrzymał z rąk Prezydenta RP 12 listopada 2019 roku.

 

Generał dywizji Dariusz Ryczkowski jest żonaty, ma dwóch synów. Hobby to literatura piękna oraz aktywny wypoczynek.