Szef IWsp SZ

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

cz. p. o.

 

gen. bryg. Artur Kępczyński