Sprawozdanie łączne dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia:

Sprawozdanie jednostkowe dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia: