Sprawozdanie łączne dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia (2019):

Sprawozdanie jednostkowe dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia (2019):