Sprawozdanie jednostkowe dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia