Informacja dot. spotkan z wykonawcami 1

Informacja dot. spotkan z wykonawcami 2