Służbowe pokoje noclegowe

Pokoje służbowe zostały utworzone celem zapewnienia krótkotrwałego zakwaterowania żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska.

W pokojach mogą być zakwaterowane:
• osoby odbywające podróż służbową - jednorazowa do 14 dni kalendarzowych,
• osoby skierowane do wykonywania obowiązków służbowych poza stałym miejscem służby  lub pracy albo zamieszkania w miejscowości nie będącej miejscowością  pobliską - jednorazowo do 30 dni kalendarzowych,
• oczekiwania na przydział kwatery lub lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo w kwaterze internatowej - przez okres do 30 dni kalendarzowych.

 

Wykaz służbowych pokoi noclegowych