Oznaki przynależności państwowej, rozpoznawcze i identyfikacyjne