PracaSPECJALISTA

 

ODDZIAŁ PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

Zatrudnienie: wrzesień 2020 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 3.534 zł + premia regulaminowa 25%.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,          

                           w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:

1.    Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.

2.    Doświadczenie zawodowe w pracy w wojskowej jednostce budżetowej.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z przepisami o finansach publicznych, o rachunkowości oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych przepisów.

2.    Znajomość zasad i procedur planowania i wykonywania budżetu, planowania i rozliczania działalności, planowania potrzeb, opracowywania planów finansowych i rzeczowych.

3.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem i znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

4.    Umiejętność prowadzenia analizy wykorzystania przydzielonego budżetu, kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków.

5.    Umiejętność pisemnej interpretacji obowiązujących przepisów oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru realizowanych zadań.

6.    Preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, w szczególności w pionie głównego księgowego wojskowej jednostki budżetowej.

 

Zakres obowiązków:

1.    Realizowanie zadań w procesie planowania budżetowego, w tym przygotowanie materiałów do: opracowania projektu budżetu, weryfikacji projektów budżetów dysponentów trzeciego stopnia, sporządzenia projektu planu finansowego, sporządzenia planu finansowego.

2.    Realizowanie zadań w procesie planowania zasobów, usług i robót budowlanych. 

3.    Opracowywanie informacji oraz materiałów analityczno-finansowych dotyczących planowania budżetu.

4.    Przygotowywanie korespondencji w sprawach wynikających z zakresu obowiązków.

 

Okres aktualności oferty:  do 16 lipca 2020 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty, ogłoszonej w dniu 6 lipca 2020 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”) :

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział 

  Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział

  Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

STARSZY SPECJALISTA

 

ODDZIAŁ PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

Zatrudnienie: wrzesień 2020 r.

Wynagrodzenie brutto: 3.703 zł + premia regulaminowa 25%.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,          

                           w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wymagania konieczne:

1.    Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.

2.    Doświadczenie zawodowe: min. 3 lata pracy zawodowej (w wojskowej jednostce budżetowej).

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z przepisami o finansach publicznych, o rachunkowości oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych przepisów.

2.    Znajomość zasad planowania i wykonywania budżetu, planowania i rozliczania działalności, planowania potrzeb, opracowywania planów finansowych i rzeczowych.

3.    Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem i znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

4.    Umiejętność prowadzenia analizy wykorzystania przydzielonego budżetu, kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków.

5.    Umiejętność samodzielnego redagowania, interpretacji obowiązujących przepisów oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru realizowanych zadań.

6.    Preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, w szczególności w pionie głównego księgowego wojskowej jednostki budżetowej.

Zakres obowiązków:

1.    Realizowanie zadań w procesie planowania budżetowego, w tym przygotowanie materiałów do: opracowania projektu budżetu, weryfikacji projektów budżetów dysponentów trzeciego stopnia, sporządzenia projektu planu finansowego, sporządzenia planu finansowego.

2.    Realizowanie zadań w procesie planowania zasobów, usług i robót budowlanych. 

3.    Opracowywanie informacji oraz materiałów analityczno-finansowych dotyczących planowania budżetu.

4.    Przygotowywanie rozwiązań dotyczących procesów zachodzących w gospodarce finansowej.

5.    Przedstawianie opinii w sprawach zamierzeń organizacyjnych, gospodarczych oraz szkoleniowych powodujących skutki finansowe.

Okres aktualności oferty:  do 16 lipca 2020 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty, ogłoszonej w dniu 6 lipca 2020 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”) :

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział 

  Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział

  Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

STARSZY INSPEKTOR

 

ODDZIAŁ ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

Zatrudnienie: sierpień 2020 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 3.465 zł + premia regulaminowa 25%.

Rodzaj umowy: umowa na czas określony (zastępstwo na czas nieobecności pracownika).

 

Wymagania konieczne:

1.    Wykształcenie: średnie ekonomiczne.

2.    Doświadczenie zawodowe: min. 4 lata pracy zawodowej (wykształcenie wyższe – 2 lata pracy zawodowej).

3.    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Pożądane wykształcenie wyższe (w tym licencjat) ekonomiczne, rachunkowość i finanse.

2.    Poświadczona znajomość j. angielskiego.

3.    Doświadczenie w finansach lub bankowości.

4.    Doskonała znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.

5.    Dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe).

6.    Umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres obowiązków:

1.    Opracowywanie informacji oraz materiałów analityczno-finansowych.

2.    Opiniowanie projektów aktów normatywno-prawnych.  

3.    Uzgadnianie rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi, weryfikacja danych. 

4.    Opiniowanie uzgodnień projektów dotyczących międzynarodowych rozliczeń finansowych.

5.    Przygotowywanie korespondencji w sprawach wynikających z zakresu obowiązków.

 

Okres aktualności oferty:  do 14 lipca 2020 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko starszego inspektora, ogłoszonej w dniu 1 lipca 2020 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”) :

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział 

  Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział

  Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl

 

 
 

SPECJALISTA

 

ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

Zatrudnienie: sierpień/wrzesień 2020 r.

 

Wynagrodzenie brutto: 3.534 zł + premia regulaminowa 25%.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,          

                           w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania konieczne:

1.    Wykształcenie: wyższe.

2.    Doświadczenie zawodowe w obszarze pracy biurowej, prowadzenia sprawozdawczości..

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Podstawowa wiedza z zakresu infrastruktury.

2.    Znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu infrastruktury.

3.    Biegła umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie obsługi programów Excel, PowerPoint, Word.

4.    Umiejętność samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów określonych w aktach prawnych oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru realizowanych zadań.

5.    Preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

 

Zakres obowiązków:

1.    Przygotowywanie sprawozdań z zakresu infrastruktury wojskowej.

2.    Prowadzenie i aktualizowanie baz danych obiektów infrastruktury wojskowej.

3.    Uczestnictwo w przeglądach infrastruktury wojskowej w jednostkach podległych.

4.    Opracowywanie opinii do dokumentów związanych z realizowanym obszarem zadaniowym.

5.    Zbieranie wyników i analiza danych w zakresie kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów infrastruktury wojskowej.

 

Okres aktualności oferty:  do 15 lipca 2020 r.

 

Zgłaszanie ofert (cv i list motywacyjny oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty, ogłoszonej w dniu 2 lipca 2020 r. przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”) :

- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział 

  Pracowników Wojska;

- osobiście Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę z adnotacją Wydział

  Pracowników Wojska pozostawić na Biurze Przepustek;

- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl