Adres

ADRES JEDNOSTKI

 

ul. Józefa Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz

NIP: 554 274 01 44
REGON: 340308630
Województwo: Kujawsko-pomorskie
Powiat: Powiat m. Bydgoszcz
Gmina: M. Bydgoszcz
Poczta: Bydgoszcz

telefon: 26 141-63-55
faks: 26 141-63-59

 

 

Status prawny

 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną, na której spoczywa odpowiedzialność za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. Minister Obrony Narodowej powołał Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy decyzją nr Z-74/Org./P1 z 6 października 2006. Pełną gotowość do działania osiągnął 1 stycznia 2008 r.

Na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z dniem 23 grudnia 2018 r. został podporządkowany bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.