Dystrybucja i logistyka

Kluczowym elementem planowanego procesu szczepienia jest sprawna i bezpieczna logistyka. Cały proces wymaga spełnienia rygorystycznych norm dystrybucji farmaceutycznej, z uwzględnieniem specyficznych wymagań producentów szczepionek. Za poprawność i efektywność dystrybucji odpowiadać będzie Agencja Rezerw Materiałowych, która skoordynuje proces.

W celu zabezpieczenia profesjonalnego i bezpiecznego procesu logistycznego zidentyfikowano szereg podmiotów - instytucji publicznych (Agencję Rezerwa Materiałowych, Wojsko Polskie, Państwową Straż Pożarną) oraz komercyjnych, a także spółek Skarbu Państwa, które będą realizować poszczególne zadania logistyczne. Podpisano umowy z kluczowymi na rynku podmiotami, w tym hurtowniami farmaceutycznymi zajmującymi się dystrybucją produktów leczniczych dla aptek, przychodni oraz szpitali. Zabezpieczone zostały zdolności magazynowe umożliwiające przechowywanie spodziewanych dostaw szczepionek w warunkach zimnego łańcucha (2-8°C), jak i ultra niskich temperatur (-75°C). Wybrane zostały centra logistyczne, które będą stanowiły zaplecze magazynowe oraz dystrybucyjne. Wszystkie podmioty biorące udział w procesie mają odpowiednie doświadczenie, kompetencje i wymagane prawem certyfikaty.