XIII Konferencja profilaktyki BRD

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: ppłk Ryszard Ociesa – STiRW-CKRW
W dniach 04 - 07.10.2021 r. w Krakowie odbyło się szkolenie połączone z XIII konferencją profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów Sił Zbrojnych RP organizowane pod patronatem Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ.
Konferencję, której tematem były „Systemy bezpieczeństwa w pojazdach i ich wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym” otworzył Szef Szefa Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (STiRW-CKRW) płk Piotr Szefler.

Następnie Szef Wydziału Centralnej Rejestracji Pojazdów Sił Zbrojnych i Ubezpieczeń Komunikacyjnych ppłk Ryszard Ociesa (WCRPSZiUK) odczytał list skierowany do uczestników konferencji podpisany przez Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka.

W konferencji uczestniczyło 67 osób, reprezentujących wszystkie szczeble organizacyjne Sił Zbrojnych oraz środowiska naukowe, wojskowe i cywilne. Wygłoszono 12 referatów, które zostały zamieszczone na stronie SharePoint STiRW-CKRW w zakładce WCRPSZiUK i będą stanowiły materiał pomocniczy w działalności profilaktycznej.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele niemilitarnych ogniw obronnychoraz reprezentanci  komórek Resortu Obrony Narodowej.

Program szkolenia obejmował również praktyczne szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy  zorganizowane w ośrodku Moto Park Kraków.

W opinii uczestników konferencji, zarówno referaty jak i wnioski wygenerowane podczas dyskusji powinny być wykorzystane do dalszej działalności profilaktycznej mającej na celu dążenie do zmniejszenia skutków powstawania wypadków i kolizji drogowych z udziałem kierowców pojazdów Sił Zbrojnych.

ppłk Ryszard Ociesa – STiRW-CKRW