Szef IWsp SZ w imieniu Prezydenta RP wręczył sztandar wojskowy dla 82 Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu

17 zdjęć w galerii
W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artur Kępczyński wręczył sztandar wojskowy dla 82 Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu.
Wręczenie sztandaru wojskowego dla 82 Batalionu Ewakuacji Sprzętu było świętem dla całego Garnizonu Oleśnica. Zainaugurowała je Msza święta w kościele NMP Matki Miłosierdzia. Główna uroczystość zorganizowana została na Placu Zwycięstwa w Oleśnicy, z udziałem zaproszonych gości m.in. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artura Kępczyńskiego, dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej gen. bryg. Macieja Siudaka, przedstawicieli lokalnych władz państwowych i samorządowych, członków Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, rodziców chrzestnych sztandaru Pani Edyty Małys – Niczypor i Pana Mirosława Kosiora, służb mundurowych oraz pododdziałów jednostek wojskowych Garnizonu Oleśnica, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia, a także mieszkańców miasta. Zebranych uczestników powitał dowódca 82bes ppłk Marek Siebert, który w swoim przemówieniu podkreślił historyczną wagę wydarzenia oraz dodał – „Wręczenie sztandaru, to najwyższe wyróżnienie dla jednostki wojskowej i wielka mobilizacja dla jej żołnierzy, potwierdzająca profesjonalizm kadry w wypełnianiu żołnierskiej powinności względem ojczyzny i narodu. Dziś z ogromną dumą i radością przyjmujemy sztandar, który powstał dzięki inicjatywie i ciężkiej pracy Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, reprezentującego mieszkańców naszej lokalnej społeczności”.

Akt wręczenia poprzedzony został poświęceniem sztandaru oraz wbiciem pamiątkowych gwoździ w jego drzewiec. Z upoważnienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy sztandar wojskowy dla 82 Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu wręczył Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artur Kępczyński. Zwracając się do zebranych Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przypomniał zadania i podkreślił znaczenie oleśnickiej jednostki słowami – „82 Oleśnicki Batalion Ewakuacji Sprzętu jest dobitnym przykładem zdolności i możliwości logistycznych naszej armii. Dysponuje znakomitą kadrą specjalistów przygotowanych do wykonywania odpowiedzialnych zadań wsparcia i zabezpieczenia wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, zarówno w czasie pokoju jak i w sytuacjach kryzysowych”.

Uroczystość była również okazją do podziękowania przed dowódcę batalionu swoim podwładnym za wzorową służbę oraz przełożonym i przedstawicielom lokalnej społeczności za wsparcie okazywane 82 Oleśnickiemu Batalionowi Ewakuacji Sprzętu. Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów, po której odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojsk Lądowych oraz piknik militarny dla mieszkańców miasta. W ramach części artystycznej pikniku na scenie zaprezentowali się młodzi wykonawcy ze Studium Piosenki oraz Formacji Tańca Nowoczesnego Scorpion działających przy Klubie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Zorganizowano również pokaz sprzętu wojskowego oraz poczęstunek grochówką i chlebem wypiekanym w piekarni polowej.


kpt. Piotr Płuciennik