Święto Służby Czołgowo-Samochodowej

5 zdjęć w galerii
W 2013 roku decyzją Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej ustanowiono święto Służby Czołgowo-Samochodowej, które przypada na 21 listopada.
Upamiętnia ono utworzenie w listopadzie 1918 roku Sekcji Automobilowej w Departamencie III Technicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych, tj. pierwszej instytucji wojskowej zajmującej się problematyką eksploatacji sprzętu samochodowego.

Z tej okazji w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych zorganizowano sympozjum naukowe pt. „Wybrane problemy eksploatacji sprzętu czołgowo-samochodowego”. Była to również okazja do wręczenia wyróżnień i podziękowań żołnierzom i pracownikom Służby Czołgowo-Samochodowej.