Strażacy stanęli w szranki

8 zdjęć w galerii
W dniach 14 i 15 września na terenie Centrum Szkolenia Logistyki współzawodniczyli ze sobą najlepsi funkcjonariusze Wojskowych Straży Pożarnych na szczeblu całych Sił Zbrojnych.
Na co dzień funkcjonariusze Wojskowych Straży Pożarnych narażają swe życie w trakcie niebezpiecznych akcji ratunkowych, często niosąc ratunek innym. Niejednokrotnie biorą udział w akcjach na obszarach cywilnych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i zawsze muszą być gotowi, by natychmiast ruszyć do akcji. Zdarzają się jednak takie chwile, że na moment można zapomnieć o ciążącej na nich odpowiedzialności i w duchu sportowego współzawodnictwa zmierzyć się z kolegami z innych jednostek. Niewątpliwie najlepszym miejscem do weryfikacji posiadanych umiejętności jest Szkoła Specjalistów Pożarnictwa wchodząca w skład Centrum Szkolenia Logistyki. To w niej rozegrano „Zawody pożarnicze Wojskowych Straży Pożarnych poziomu II na szczeblu SZ”, które swą obecnością uświetnił dyrektor Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej Pan dr Marcin MAZURYK, a nad prawidłowym ich przebiegiem swą pieczę sprawował Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej płk Andrzej Nawrocki. Podczas rozgrywanych konkurencji wyłoniono następujących triumfatorów rozgrywek:

Klasyfikacja indywidualna:

1 miejsce – st. szer. Łukasz MEJZA (31 Baza Lotnictwa Taktycznego)

2 miejsce – st. kpr. Paweł JASTRZĘBSKI (Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki)

3 miejsce – szer. Artur WALKIEWICZ (41 Baza Lotnictwa Szkolnego)

Klasyfikacja zespołowa:

1 miejsce – 1 Regionalna Baza Logistyczna

2 miejsce – 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

3 miejsce – 3 Regionalna Baza Logistyczna

„Udowodniliście wysoki poziom sprawności fizycznej, wyszkolenia i posiadanej wiedzy. Zdolności jakimi się wykazaliście stanowią o mistrzostwie w realizowanych przez Was działaniach. Jest to tym ważniejsze, że poza rywalizacją sportową, w codziennej służbie niejednokrotnie decydują one o życiu i śmierci Waszych kolegów. Biorąc to pod uwagę pragnę złożyć Wam szczere gratulacje za osiągnięte wyniki i życzyć przysłowiowego żołnierskiego szczęścia podczas dalszej służby. Wasi dowódcy z jednostek w których służycie powinni być dumni i spokojni, że to właśnie Wy czuwacie na co dzień nad ich bezpieczeństwem....” zwrócił się do finalistów zawodów komendant Centrum Szkolenia Logistyki płk Andrzej DYK.