Roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa szefa IWsp SZ

18 zdjęć w galerii
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. bryg. Artur Kępczyński przeprowadził roczną odprawę rozliczeniowo-zadaniową.
Dokonał oceny stopnia realizacji zadań wykonanych przez jednostki IWsp SZ w 2022 roku oraz określił cele i zadania planowane do realizacji w 2023 r. Podczas odprawy uczestnicy wysłuchali rocznej analizy dyscypliny w IWsp SZ i zapoznali się z kierunkami działań profilaktycznych na 2023 rok. Następnie w syndykatach pionów funkcjonalnych IWsp SZ wysłuchano meldunków dowódców jednostek bezpośrednio podległych szefowi Inspektoratu.

Uczestniczący w odprawie wysłuchali sprawozdania Dziekana Korpusu Oficerów IWsp SZ na temat działalności organów przedstawicielskich w ubiegłym roku.

Szef Inspektoratu podczas odprawy wręczył wyróżnienia za współzawodnictwo i osiągnięcia sportowe, osiągnięcia w działalności racjonalizatorskiej i innowacyjnej oraz pogratulował wyboru Podoficera i Szeregowego 2022 roku.

W kategorii współzawodnictwa sportowego Inspektoratu Wsparcia SZ w 2022 roku zwyciężyła 1 Pomorska Brygada Logistyczna, broniąc tym samym tytuł z zeszłego roku. Kolejne miejsce zajęła 10 Opolska Brygada Logistyczna. Na trzecim stopniu podium uplasowała się 1 Regionalna Baza Logistyczna z Wałcza. W rywalizacji sportowej regionalnych baz logistycznych kolejność była następująca: 1 miejsce -  1 RBLog, 2 miejsce - 2 RBLog, 3 miejsce – 4 RBLog. Wyróżnienia otrzymali również medaliści, trenerzy i organizatorzy sportu wojskowego. Najlepszymi sportowcami IWsp SZ w 2022 r. została por. Agata Lesisz  z 1 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz kpr. Sebastian Goudyn z 1 Brygady Logistycznej.

W kategorii  znacznych osiągnąć w działalności racjonalizatorskiej i innowacyjnej IWsp SZ  w 2022 roku uhonorowano: 1 Regionalną Bazę Logistyczna z Wałcza, Centrum Szkolenia Logistyki z Grupy i 3 Regionalną Bazę Logistyczną z Krakowa.

Podoficerem roku 2022 został st. chor. szt. Tomasz Cichocki z 4 Regionalnej Bazy Logistycznej a Szeregową roku została st. szer. Martyna Bień, obecnie kapral służąca w batalionie dowodzenia IWsp SZ.