Mianowanie żołnierzy na I stopień podoficerski

6 zdjęć w galerii
25 września 2021 odbyło się uroczyste zakończenie II turnusu Legii Akademickiej połączone z mianowaniem żołnierzy na pierwszy stopień podoficerski.
Dzień poprzedzający pożegnanie studentów w ramach programu Legia Akademicka,  zakończył się egzaminem modułu podoficerskiego. Na szkolenie podoficerskie zostali skierowani studenci, którzy ukończyli część teoretyczną
i praktyczną szkolenia podstawowego z wynikiem pozytywnym. Celem szkolenia było przygotowanie studentów do objęcia stanowisk służbowych w korpusie podoficerów rezerwy zaszeregowanego do stopnia etatowego „podoficer młodszy”.

„Niespełna kilka tygodni temu otrzymaliście broń, jako symbol odpowiedzialności za obronę suwerenności i niepodległości naszego kraju. Rolą Centrum było najlepiej Was wyszkolić, a zdobyte doświadczenia mogą być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, w ramach konfliktów zbrojnych oraz służyć pomocą w czasie pokoju” - mówił do stojących na placu apelowym w Grupie żołnierzy Legii Akademickiej, zastępca komendanta Centrum
ppłk Tomasz JANOWIAK.

Po 6 tygodniach intensywnych zajęć zakończonych egzaminami, studenci odebrali wyczekiwane świadectwa ukończenia ćwiczenia oraz akty mianowania na stopień kaprala. Nie zabrakło żołnierzy, którzy wyróżniali się wysokimi wynikami w nauce i wzorowo wywiązywali się z obowiązków służbowych. Zostali oni wyróżnieni listami gratulacyjnym oraz nagrodami uznaniowymi przez Komendanta Centrum.