None

Apel organów przedstawicielskich IWsp SZ

Koleżanki i Koledzy Oficerowie, Podoficerowie i Szeregowi,
w imieniu Organów Przedstawicielskich oraz własnym, wyrażając troskę o zdrowie wszystkich żołnierzy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, apelujemy do Koleżanek i Kolegów o aktywne włączenie się do rzetelnego przedstawiania korzyści osobistych i społecznych związanych z powszechnym poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19. Wobec niewystarczających efektów wysiłku społeczeństwa w postaci dystansu społecznego, noszenia maseczek czy ograniczenia normalnych relacji społecznych życia codziennego, jedynym sposobem powrotu do normalnego życia i przerwania pandemii jest powszechny udział nas wszystkich w szczepieniach przeciwko COVID-19. Dzięki wspólnej trosce i odpowiedzialności możemy tę pandemię zakończyć!

Koleżanki i Koledzy,

nie ma na co czekać, spoglądać, jak inni postąpią. Teraz jest ten czas, to my żołnierze mamy dać przykład. Wszyscy tęsknimy za normalnością, za powrotem do normalnej nielimitowanej pandemicznymi ograniczeniami służby i pracy. To umożliwi nam zaszczepienie przeciwko COViD – 19.

Koleżanki i Koledzy,

szczepmy się, dajmy dobry przykład, ochrońmy przed chorobą siebie i swoich najbliższych, bądźmy odpowiedzialni, wróćmy do normalności – niech ta pandemia będzie już za nami.

Dziekan
Korpusu Oficerów
Inspektoratu Wsparcia SZ

ppłk Waldemar CZAPLICKI


Dziekan

Korpusu Podoficerów
Inspektoratu Wsparcia SZ

st. chor. Roger ARBAT


Dziekan
Korpusu Szeregowych
Inspektoratu Wsparcia SZ

st. szer. Jacek RYBKA